Zwitserleven optimaliseert werkprocedures - Plan van Aanpak

De inventarisatie en de bepaling van de uitgangspunten resulteerden in een Plan van Aanpak waarin onder meer de volgende afspraken werden vastgelegd:

  • de gewenste einddatum;
  • prioriteiten bij het beschrijven van de werkinstructies;
  • de taakverdeling (wie levert een actieve bijdrage, wie zijn de eigenaars van de instructies, wie ziet toe op naleving van de procedures, enz.);
  • presentatie van de werkinstructies (op een nieuw te ontwikkelen intranetsite);
  • ...

Aangezien Zwitserleven veel belang hechtte aan een snelle acceptatie van de nieuwe werkinstructies werd besloten het beheer in handen te geven van de afdeling Verbetermanagement. Op grond van specifieke kennis en ervaring was deze afdeling de meest aangewezen partij om dit 'change management'-traject in goede banen te leiden. Ik kreeg het verzoek Verbetermanagement te ondersteunen bij het opstellen van de werkinstructies, zodanig dat Zwitserleven op enig moment geheel zelfstandig de werkinstructies kon onderhouden.