Kennismanagement - Informatieontsluiting

Wildgroei van informatie is een bekend verschijnsel in grotere organisaties. Intranet, extranet en Internet zijn de publicatiepodia van deze tijd waarvan gretig gebruik wordt gemaakt. Tot het moment waarop men het zicht kwijt is en er ook steeds meer signalen komen dat bepaalde informatie achterhaald is, tot verwarring leidt of gewoonweg ontbreekt. Dit kan vergaande gevolgen hebben, bijvoorbeeld in het geval van HR-informatie of werkprocedures.

Ik kan u helpen bij het inventariseren van grote hoeveelheden informatie en het opnieuw structureren daarvan. Het doel daarvan is drieledig: tegenstrijdige informatie elimineren, informatiebronnen ontsluiten en toegankelijk maken, en eindgebruikers de middelen aanreiken om snel gewenste informatie te vinden. Uiteraard is het daarna zaak de informatie efficiënt te beheren - met een contentmanagementsysteem - en aldus te voorkomen dat opnieuw wildgroei optreedt.

Kennismanagement - Kennisregistratie

Met het vertrek van ervaren en/of gespecialiseerde medewerkers gaat vaak veel kennis verloren. Kennis van bedrijfsinterne processen, van de producten en diensten die uw bedrijf levert, van de markt(en) waarin uw bedrijf opereert, enz. De opvolger is weliswaar ingewerkt, maar de kennis en ervaring opgedaan in vele jaren kunnen niet in enkele maanden worden overgedragen.

Ik breng alle informatie in kaart die uw bedrijf nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren. Blijkt bepaalde informatie te ontbreken, dan ontwikkel ik sjablonen afgestemd op uw bedrijfssituatie die het verzamelen en structureren van de ontbrekende informatie aanzienlijk vereenvoudigen. Een belangrijk aspect hierbij is dat ik deze sjablonen - lees: procedures - in een zeer vroeg stadium op het intranet publiceer en alle medewerkers uitnodig input en feedback te leveren. Op deze wijze wordt een proces van kennisuitwisseling en -registratie in gang gezet dat uw bedrijf langzaam maar zeker zal transformeren tot een kennisbedrijf.

Kennismanagement - Presentatie

Het sluitstuk van het traject is natuurlijk de presentatie oftewel het toegankelijk maken van de verzamelde en vastgelegde informatie op, zodat iedereen van dezelfde kennis kan profiteren.