Contentmanagement

Veel bedrijven hebben in de afgelopen jaren geïnvesteerd in intranettechnologie, met als oogmerk de bedrijfsinterne communicatie te verbeteren. Daarbij hebben zich drie grote uitdagingen aangediend:

  1. het boven water krijgen van informatie voor publicatie op het intranet,
  2. het presenteren van deze informatie,
  3. het actueel houden van de aangeboden informatie.

Doorgaans zijn deze uitdagingen met veel enthousiasme opgepakt, maar niet altijd met het gewenste resultaat. Een veelal peperduur contentmanagementsysteem moet dan soelaas bieden. Daarbij wordt nog wel eens onderschat dat het intranet, en de acceptatie daarvan, valt of staat met de content. Die moet actueel, consistent en duidelijk gestructureerd zijn. En bovenal is het de kwaliteit, niet de kwantiteit die telt.
Ik kan bogen op ruim 15 jaar ervaring op het gebied van schrijf- en documentatietrajecten voor de meest uiteenlopende bedrijven, onder meer uit de sectoren ICT en het bank- en verzekeringswezen.

Wilt u werkprocedures aanbieden via het intranet? Of hebt u juist behoefte aan een uitgebreid helpsysteem bij een selfserv-applicatie? Ik leid het gehele proces van begin tot eind in goede banen. Nadat de beschikbare informatie is geïnventariseerd, wordt deze gestructureerd en waar nodig aangevuld en gepresenteerd. Ontbreekt bepaalde informatie, dan ontwikkel ik in samenspraak met u de benodigde content.